Söderberg & Partners historia

Vår historia

Söderberg & Partners bildades 2004 och har under årens lopp vuxit till att bli en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

 

Söderberg & Partners finns representerat med kontor över hela Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. Utanför Sveriges gränser, bedriver Söderberg & Partners verksamhet i Danmark, Norge, Finland, Holland och Storbritannien. Dessutom har Söderberg & Partners även kontor i Spanien och Luxemburg.

 

Bara i Göteborg har Söderberg & Partners finns fem centralt belägna kontor. Det gör att vi alltid finns nära dig som kund här i Göteborg.

Kontakta oss

Vår Organisation

Idag består koncernen av ett antal dotterbolag som styrs av PO Söderberg och Partner AB. Det kontrolleras i sin tur av PO Söderberg & Partner Holding AB, som äger alla aktier i Söderberg & Partners. Styrelsen i PO Söderberg & Partner Holding AB är den högsta beslutsfattande instansen för verksamheten i Söderberg & Partners.

 

Söderberg och Partners Insurance Consulting AB:s är det bolag inom Söderberg & Partners som bedriver verksamhet som rådgivare och försäkringsförmedlare inom pension och försäkring.

 

Söderberg & Partners Securities AB bedriver verksamhet inom försäkringsförmedling och värdepappersrörelse.