Söderberg & Partners 

Historik & Organisation 

Historik & Organisation

Söderberg & Partners bildades 2004 och har under årens lopp vuxit till att bli en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Idag består koncernen av ett antal dotterbolag som styrs av PO Söderberg och Partner AB. Det kontrolleras i sin tur av PO Söderberg & Partner Holding AB, som äger alla aktierna i Söderberg & Partners. 


Söderberg och Partners Insurance Consulting AB:s verksamhet är som rådgivare och försäkringsförmedlare. Söderberg & Partners Securities AB bedriver försäkringsförmedling och värdepappersrörelse.

Söderberg & Partners finns representerat på 42 svenska orter, från Luleå i norr till Malmö i söder. Bolaget har även kontor utanför Sveriges gränser. Bland annat har Söderberg och Parners verksamhet i Danmark, Norge och Finland. Av koncernens 1400 medarbetare arbetar ett femtiotal i Göteborg där Söderberg & Partners har fyra centralt belägna kontor. Här värdesätter man närheten till sina kunder samtidigt som man är väl insatt i den lokala industrins utmaningar och möjligheter.