Söderberg & Partners företagstjänster i Göteborg

Skapa ett bra tjänstepensionserbjudande med Söderberg & Partners 

På Söderberg & Partners hjälper vi ditt företag att skapa ett optimalt tjänstepensions- och försäkringserbjudande till era medarbetare. Vi analyserar marknadens olika produkter och jämför villkor – så att du istället kan fokusera på annat.

 

Med oss som partner får HR-avdelningen stöd i komplexa frågor samtidigt som vi arbetar proaktivt och kommer med idéer, förslag och förbättringar i takt med att omvärlden förändras. Vår rådgivning utgår alltid från er som företag. Era behov och förutsättningar.

 

Vi kan också hjälpa er i dialogen med både ledning och medarbetare. När vi hjälper kunder att byta pensionsplan brukar vi på Söderberg & Partners oftast även ansvara för att implementera den nya planen. Det innebär bland annat rådgivning och hantering av individuella val hos medarbetare samt ändring av företagets policy.

 

Våra upphandlade försäkrings- och tjänstepensionsplaner ger mer tjänstepension till medarbetarna och lägre kostnader för företaget. Söderberg & Partners har den förhandlingsstyrka som krävs för att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna och de bästa villkoren för ditt företag.

 

 

Läs mer

Förmögenhetsrådgivning & kapitalförvaltning för företag

Hos oss på Söderberg & Partners i Göteborg kan vi ge dig förmögenhetsrådgivning och skapa strategier för förvaltning av företagets långsiktiga och kortsiktiga kapital.

 

Söderberg & Partners analyserar och betygsätter kontinuerligt de fonder som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Allt för att vi ska kunna hjälpa dig att hitta rätt. De betyg vi ger påverkas bland annat av risk, avgifter och historisk avkastning. Vår fondanalys, som både är kvantitativ och kvalitativ, omfattar fonder som våra kunder kan välja genom olika plattformar och fondförsäkringsbolag.

 

I  Söderberg & Partners analyser bedömer vi även fondernas hållbarhetsarbete. Antalet sparprodukter som marknadsförs som hållbara ökar stadigt, vilket innebär att det kan vara svårt att navigera sig. Vi försöker ta reda på om de resurser som investeras i dessa produkter verkligen gör skillnad på riktigt. De bolag och produkter som får grönt betyg av oss, väljer in hållbara investeringar och arbetar aktivt som ansvarsfulla aktieägare. De använder också sitt inflytande för att påverka och samarbeta med andra investerare samtidigt som de underlättar för kunder att göra mer hållbara val.

 

 

Läs mer

Företagsförsäkringar genom Söderberg & Partners

Alla företag, oavsett storlek och bransch, exponeras för allt fler risker. Det innebär att det också blir allt viktigare att ha ett optimalt utformat försäkringsskydd, vilket ger finansiella fördelar både initialt och långsiktigt. På Söderberg & Partners hjälper vi dig att skapa ett försäkringsskydd som passar ditt företag och matchar er unika riskprofil.

 

Som försäkringsförmedlare hjälper vi dig att se över olika alternativ på marknaden och har den kundvolym som krävs för att kunna förhandla fram riktigt bra villkor och priser.

 

Vi kan hjälpa dig med allt från grundskydd av företaget, till mer specialiserade och komplexa försäkringslösningar. Det kan handla om M&A-försäkring, cyberförsäkring eller tjänstereseförsäkring.

 

Det som är viktigt att tänka på vid valet av försäkring är att välja en försäkringsgivare som har specialiserat sig på den typen av försäkring. När det kommer till försäkringar som ska skydda även utanför Sverige, som tjänstereseförsäkring, är det viktigt att det finns ett beprövat system för skadeservice dygnet runt - oavsett var i världen skadan har skett.

 

Vi hjälper dig att ta fram försäkringslösningar som är anpassade efter ditt företags specifika behov. Du får dessutom personlig rådgivning hos oss på Söderberg & Partners. Då går vi igenom ditt försäkringsskydd löpande för att säkerställa att det fortsätter att matcha företagets riskprofil.

 

 

Läs mer

HR –tjänster & förmånshantering från Söderberg & Partners

Vi vill minska administrationen för dig som jobbar inom HR. Därför erbjuder Söderberg & Partners ett antal system med syfte att förenkla vardagen för alla medarbetare.

 

Med Payroll lönehanteringssystem och Benefits förmånsportal, får du som arbetsgivare ett kraftfullt systemstöd i kombination med effektiv support. Något som kan frigöra tid för HR-avdelningen.

 

Payroll föddes ur en önskan att kunna förenkla lönehanteringen. De system som fanns på marknaden då, var för komplicerade och oflexibla för att möta våra och kundernas behov. Payroll har därför alla de funktioner och lösningar som vi själva saknade – samtidigt som systemet är snabbt och enkel att använda. Vi vill helt enkelt att medarbetaren ska kunna lägga sin tid på viktigare saker än invecklade tidrapporter.

 

Med Benefits förmånsportal får du som kund tillgång till bland annat förmånsadministration, månatliga löneavdragsfiler och upphandling. Dessutom synliggör Benefits era förmånserbjudanden på ett bra sätt.

 

I takt med att företag erbjuder allt fler förmåner för att locka talanger, får HR-avdelningarna en allt tyngre administrativ börda. Med Benefits kan ni släppa alla dessa administrativa uppgifter och på så sätt spara både tid och pengar.

 

För att du ska kunna arbeta med målstyrda medarbetarsamtal, utvärderingar och kompetens har vi även utvecklat den digitala lösningen Heartpace. Här kan du hantera utvecklings-, löne- och månadssamtal. Du kan även jobba med målstyrning och aktiviteter kopplat till er strategi. Med Heartpace ser du till att ni alla arbetar mot samma mål.

 

 

Läs mer