Våra företagstjänster
Söderberg & Partners Göteborg

Tjänstepension

På Söderberg & Partners hjälper vi ditt företag att välja ett optimalt pensions- och försäkringsupplägg. För att ni ska ligga i framkant ser vi till att noggrant analysera marknadens olika produkter och tjänster. Med oss som partner får er HR-avdelning ett stöd i komplexa frågor samtidigt som vi utifrån de förändringar som sker i världen kommer med kontinuerliga idéer, förslag och förbättringar. Alla våra råd är väl förankrade i ert företags behov och situation. Vi ser också till att dialogen med både ledning och medarbetare är utförlig och effektiv. När vi hjälpt en kund att byta pensionsplan brukar vi oftast även ansvara för att genomföra den nya planen. Det innebär bland annat rådgivning och hantering av individuella val hos medarbetare samt ändring av policy. 


Våra upphandlade försäkrings- och tjänstepensionsplaner ger mer pension till medarbetarna och lägre kostnader för företaget. Söderberg & Partners har ett förvaltat kapital på över 300 miljarder kronor som ger oss stor förhandlingsstyrka. Den styrkan gör att vi kan hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna och bästa villkoren för ditt företag. För att du ska få så hög avkastning som möjligt ser vi till att vårt erbjudande är brett och flexibelt.

Kapital & förmögenhet

Söderberg & Partners analyserar och betygsätter kontinuerligt de fonder som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Allt för att vi ska kunna välja ut de fonder, försäkringsvillkor och pensionslösningar som är mest gynnsamma för din situation. De betyg vi ger påverkas bland annat av risk, avgifter och historisk avkastning. Vår fondanalys, som både är kvantitativ och kvalitativ, omfattar fonder som våra kunder kan välja genom till exempel plattformar eller fondförsäkringsbolag. 


I vår analys bedömer vi även fondernas hållbarhetsarbete. Antalet sparprodukter som marknadsförs som hållbara ökar stadigt, vilket innebär att det finns mer information att ta hänsyn till. Det vi försöker ta reda på är att de resurser som investeras i dessa produkter även gör skillnad på riktigt. Vår möjlighet till påverkan är genom att erbjuda dig som kund hållbara råd. De bolag och produkter som får grönt betyg av oss väljer in hållbara investeringar och arbetar aktivt som ansvarsfulla aktieägare. De använder också sitt inflytande för att påverka och samarbeta med andra investerare samtidigt som de underlättar för kunder att göra hållbara val.

Vi tror att det finns effektivare sätt att påverka än att exkludera bolag och branscher som anses oetiska, därför baserar vi inte vår betygsättning på exkluderingsstrategier. Däremot bevakar vi de uteslutningar som fonder gör för att kunderna ska kunna se vilka som undviker exempelvis tobaksproducenter eller kolbolag.

Företagsförsäkring

Alla företag, oavsett storlek och bransch, exponeras för allt fler risker. Det innebär att det också blir allt viktigare att ha ett optimalt utformat försäkringsskydd, vilket ger finansiella fördelar både initialt och långsiktigt.På Söderberg & Partner hjälper vi dig att hitta ett försäkringsskydd som passar ditt företag bäst. Vi är specialiserade inom allt från skadekonsultation, fordon- och transportförsäkringar och tjänstereseförsäkringar till förmögenhetsbrottsförsäkring samt konsult- och entreprenadförsäkring.

Lönehantering & Förmånsportal

Vill du kunna fokusera mer på kärnverksamheten och mindre på den interna administrationen? Letar du efter en modern och intuitiv tjänst med fokus på användaren? Med Payroll, vår webbaserade Shared Service Center för lönehantering, och Benefits förmånsportal för förmånshantering, får du som kund ett kraftfullt systemstöd i kombination med kompetent support och hög anpassningsbarhet. 


Vi skapade Payroll efter att ha insett att de system för lönehantering som fanns på marknaden var för komplicerade och oflexibla för att möta våra behov. Payroll har alla de funktioner och lösningar som vi själva saknade samtidigt som den är snabb och enkel att använda. Vi vill helt enkelt att medarbetaren ska kunna lägga sin tid på viktigare saker än invecklade tidrapporter.

Med Benefits förmånsportal får du som kund tillgång till bland annat förmånsadministration, månatliga löneavdragsfiler och upphandling och synliggörande av förmånserbjudanden. Benefits gör att du effektivt kan administrera och synliggöra hela företagets kompensationspaket. I och med att företag erbjuder allt fler förmåner får HR-avdelningarna en allt tyngre administrativ börda. Med Benefits kan ni släppa alla dessa administrativa uppgifter och på så sätt spara in både tid och pengar. 
I ett samarbete med Gothia Towers kan du som medlem i Söderberg & Partners Benefits få tillgång till bra erbjudanden och priser.


För att du ska kunna arbeta med målstyrda medarbetarsamtal, utvärderingar och kompetens har vi även utvecklat den digitala lösningen Heartpace. Här kan du hantera utvecklings-, löne- och månadssamtal samtidigt som du har tillgång till målstyrning med mål och aktivitet kopplat till strategi. Med Heartpace ser du till att ni alla arbetar mot samma mål.

Tjänstereseförsäkring

Människor reser allt mer i jobbet, vilket också ställer allt högre krav på företagets tjänstereseförsäkringar. Det som är viktigt att tänka på vid valet av försäkring är att välja en försäkringsgivare som har specialiserat sig på tjänstereseförsäkringar. Det är också viktigt att det, oavsett var i världen skadan skett, finns ett beprövat system för skadeservice dygnet runt. Vi hjälper dig att ta fram tjänstereseförsäkringar som är anpassade efter ditt företags specifika behov.

Entreprenörservice

På Söderberg & Partners ser vi till att både din privata ekonomi och företagets hanteras på bästa sätt. Eftersom vi vet att tid är något du ofta har ont om som entreprenör är vårt mål att göra din vardag enklare. Våra erfarna experter tar fram lösningar som är anpassade efter just dig och den situation du befinner dig. Vi hjälper dig och ditt företag med redovisning och bokföring samtidigt som vi också gärna tar hand om din löpande bokföring, årsredovisning, fakturering och deklarationer. 


Dessutom ger vi även rådgivning för specifika händelser. Vid en företagsöverlåtelse hjälper vi till exempel till med att hitta en lämplig exitaktör. För att du och ditt bolag ska få bästa möjliga utfall agerar vi även rådgivare och kravställare samt går på djupet med frågor som gäller risker, ersättningar och åtaganden i samband med exit. För att höja företagets värde är det viktigt att verksamheten struktureras utefter en väl genomförd exitstrategi.

Skadekonsultation

Vi är experter inom skadekonsultation och hjälper er med verksamhetsutveckling kopplat till företagets skadeflöde, skadeadministration, skaderådgivning samt skade- och regresshantering. Företag har i allt högre grad utmaningar relaterade till flödet av regresser och skador de själva hanterar inom bolaget. Har man som företag höga självrisker och frekvensskador har man allt att tjäna på att säkra en hållbar intern skadestruktur med effektiva skade- och regressprocesser. På Söderberg & Partner hjälper vi er att säkerställa en enhetlig skadehanteringsstruktur samtidigt som vi tar fram övergripande riktlinjer, rutiner, policys och övergripande ramverk.