Vilka tjänster erbjuder

Söderberg & Partners i Göteborg?

Vi är din lokala förmedlare och rådgivare inom försäkringar och finansiella produkter. Oavsett om du är privatperson eller företag, kan vi hjälpa dig att jämföra olika alternativ och hitta rätt lösningar för dig.

Tjänster för dig som är privatperson

❏ Tjänstepension via Söderberg & Partners

Om din arbetsgivare erbjuder tjänstepension via oss på Söderberg & Partners får du tillgång till en plattform där vi samlar information kring din pension på ett enkelt sätt och system som underlättar för dig när du vill jämföra fonder för ditt sparande. Om du tar hjälp av en rådgivare från Söderberg & Partners, kan vi hjälpa dig att sätta pensionsmål och se över vad du kan göra för att nå dem.

 

Kapital & förmögenhet.

Investeringsrådgivning eller portföljförvaltning?

Hos oss väljer du själv hur involverad du vill vara i investeringsbeslut. Du får hjälp av din rådgivare från Söderberg & Partners att sätta upp en strategi utifrån dina behov och mål. Vi kan även hjälpa dig att upprätta olika typer av juridiska dokument såsom testamente och äktenskapsförord.


Skatt & juridik 

Inom Söderberg & Partners har vi samlat expertkunskap inom skatt och juridik. Vi kan ge dig skatterådgivning och ser till att ditt ärende hanteras på rätt sätt. Vi kan exempelvis hjälpa dig med frågeställningar kring skatt i samband med utlandsflytt eller gällande utländskt sparkapital som flyttas till Sverige.

 

❏ Söderberg & Partners privatförsäkring

Ta hjälp av oss på Söderberg & Partners för att se över dina privata försäkringar. Vi hjälper dig att skapa ett tryggt försäkringsskydd. Om du väljer att teckna privatförsäkringar genom Söderberg & Partners får du även personlig försäkringsrådgivning.

Tjänster för företag

Företagsförsäkring

Vi på Söderberg & Partners i Göteborg är din lokala försäkringsförmedlare. Vi hjälper dig att jämföra olika alternativ och använder vår förhandlingskraft för att du ska få riktigt bra villkor till ett bra pris.

 

HR-tjänster från Söderberg & Partners

Payroll är ett smart system som effektiviserar lönehanteringen. Payroll gör lönehanteringen så enkel som den borde vara – för såväl medarbetarna som för dig som arbetsgivare.

Benefits är Söderberg & Partners förmånsportal. Med Benefits blir det enklare för dig som arbetsgivare att visa upp hela värdet av ersättning och förmåner. Något som kan göra er mer attraktiva som arbetsgivare.

 

Förmögenhetsrådgivning & kapitalförvaltning

Ta hjälp av en personlig rådgivare från Söderberg & Partners för att sätta upp en strategi för förvaltningen av företagets kapital. Du väljer själv hur involverad du vill vara i löpande investeringsbeslut.

 

Tjänstepension

Våra experter kan hjälper ditt företag att jämföra och välja rätt pensions- och försäkringsupplägg för era medarbetare. En riktigt bra tjänstepensionsplan ger också extra kraft till företagets Employer Branding.