Våra tjänster
Söderberg & Partners i Göteborg

Vi är din lokala förmedlare och rådgivare inom försäkringar och finansiella produkter.
Våra  tjänster riktar sig både till privatpersoner och företag.  

Privat

Pension 
För dig som kommer till oss som enskild individ kan vi bistå med hjälp och stöd med bland annat din pensionsplan. Med våra digitala lösningar, där fokus ligger på enkelhet och tydlighet, får du snabbt en överblick över din totala ekonomiska situation.


Kapital & förmögenhet.
Rådgivande förvaltning eller portföljförvaltning?
Tillsammans med våra experter kommer du fram till vad som passa din situation bäst. Vi kan även hjälpa dig att upprätta olika typer av juridiska handlingar såsom testamente och äktenskapsförord.


Skatt & juridik 
Vi har djup kunskap om skattesystemet och ser till att ditt ärende hanteras på rätt sätt.

Företag

Företagsförsäkring
Vi hjälper dig att hitta ett försäkringsskydd som passar ditt företag bäst.


Lönhantering
Payroll är en modern molnbaserad tjänst för smart och effektiv lönehantering. Payroll gör lönehanteringen enkel för både medarbetarna och företaget. 


Fömånsportal

Benefits är Söderberg & Partners molnbaserade förmånsportal. Med Benefits kan du som arbetsgivare visa upp värdet av all ersättning och alla förmåner.


Entreprenörservice 
Vi ser till att både din privata ekonomi och företagets hanteras optimalt. 


Institutionell rådgivning
Söderberg & Partners ger er kvalificerad rådgivning gällande allt från värdering av pensionsskuld till institutionell kapitalförvaltning. 


Tjänstepension
Våra experter hjälper ditt företag att välja rätt pensions- och försäkringsupplägg.