Våra privattjänster 

Söderberg & Partners i Göteborg

Pension

När vi hjälper dig som pensionskund utgår vi från din totala situation, som förutom pensioner inkluderar sparande, lån, försäkringar, fonder, aktier och andra typer av tillgångar. Efter att ha hittat rätt lösningar för dig arbetar vi sedan tillsammans fram en plan för din tjänstepension. 


Som kund hos oss får du bland annat ta del av tjänsten Fund Finder, där hittar du information om alla fonder vi analyserar samtidigt som den hjälper dig att till exempel jämföra individuella fonder. Vår personliga bevakningstjänst Proaktiv Bevakning håller dig à jour om våra analyser och senaste betyg. Den informerar även om avkastning och risk för just dina portföljer.

Alla våra pensionskunder har även tillgång till S&P Online som innehåller allt från försäkringsvillkor och hållbarhetsanalyser till fondförslag och pensions- och kapitalbesked. Den tillhandahåller även hållbarhets- och macroanalyser. På ett och samma ställe får du överblick över hela din privatekonomi. Allt presenteras med enkel grafik och tydliga texter så att du snabbt får inblick i din ekonomiska situation.

Skatt & juridik

På Söderberg & Partners erbjuder vi skatterådgivning. Våra skattespecialister besitter bred och mångårig kunskap om skattesystemet. Vi hjälper ofta till med frågeställningar gällande exempelvis utlandsflyttar eller utländskt sparkapital som ska föras hem till Sverige. Många kommer också till oss när de startat eget eller om de planerar att överlåta sitt bolag till en närstående. I den typen av situationer är det klokt att rådgöra med en expert som kan förklara rättsläget. Experten ser sedan till att lämpliga åtgärder utförs enligt regelverket. 


Som enskild individ kan det vara svårt att hålla sig insatt i alla Skatteverkets regler och lagar, som också ändras kontinuerligt. Vi ser till att ditt ärende hanteras på ett kompetent sätt och säkerställer att Skatteverket inte går utöver det utrymme lagstiftaren har gett dem. För att vi ska kunna ge dig så bra rådgivning som möjligt är det viktigt att vi får en god och djup inblick i din situation. Därför värdesätter vi det personliga mötet med dig som kund.

Det är oerhört viktigt att du känner dig trygg med de råd som vi ger dig. För att du ska göra det dokumenterar vi alltid rådgivningen. Det innebär att du kan gå tillbaka och ta del av exempelvis enskilda bestämmelsers villkor eller omfattning.

Du kan vända dig till våra erfarna och engagerade rådgivare med stora som små frågor. Oavsett storlek på problemet hjälper vi dig med att rekommendera lämpliga åtgärder. Välkommen att kontakta oss på skatt@soderbergpartners.se.

Kapital & förmögenhet

Vill du ha hjälp med att skriva ett äktenskapsförord eller testamente? Eller behöver du rådgivning gällande förvaltning av ditt kapital? Söderberg & Partners har specialistkunskap inom alla områden och vår rådgivning genomsyras av proaktivitet och engagemang. Genom att alltid se till helheten ger vi dig som kund möjligheten lägga fokus där det är viktigt.

Familjerätt

För att minska risken för eventuella framtida konflikter väljer många att se över sin familjekonstellation. Samboavtal eller äktenskapsförord bör upprättas för att säkerställa att exempelvis viss egendom inte ingår vid en bodelning. Ett annat mycket viktigt dokumentet är testamentet, vilket också behövs för att underlätta för de efterlevande. Vi hjälper dig att gå igenom din och din familjs situation för att komma fram till ett upplägg som passar er bäst.

Förvaltning

För oss är det viktigt att lära känna dig och förstå dina behov, därför börjar vi alltid ett nytt samarbete med en grundlig behovsanalys. Därefter kommer du och din rådgivare överens om vilken inriktning som passar dig bäst. Rådgivande förvaltning innebär att vi ger dig personlig rådgivning och att du spelar en aktiv del i investeringsbesluten. Portföljförvaltning är för dig som hellre överlåter arbetet till oss.